Početna

Dobrodošli na stranice projekta Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost kojeg Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi u okviru IPA natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, s Agencijom za Strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao ugovaračkim tijelom te Sveučilištem u Splitu i Visokom školom za Primijenjeno računarstvo kao partnerima.

Provedba projekta započela je 19. kolovoza 2013. godine, a trajala je 18 mjeseci, do 18. veljače 2015. godine.

Opći cilj projekta je razvojem novih standarda kvalifikacija i studijskih programa u području fizike i informacijsko-komunikacijske tehnologije dati doprinos provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) i reformi visokog obrazovanja u Hrvatskoj, a kako bi se potakao razvoj novih poslova i omogućila fleksibilnost radne snage.
Specifični ciljevi projekta su razvoj 6 standarda kvalifikacija i studijskih programa, što uključuje i razvoj ishoda učenja i vrednovanje kriterija i procedura te razvoj priznavanja prethodnog učenja (Recognition of Prior Learning -RPL) kao integralnog dijela HKO-a.
Prva polovica projekta bavi se razvojem okvira za priznavanje ishoda neformalnog i informalnog učenja te predviđa istraživanje stavova dionika o ovoj metodi stjecanja kvalifiakcija te najboljih europskih i svjetskih praksi, uz izradu publikacije i organizaciju radionica i studijskih putovanja na tu temu.
Druga polovica projekta predviđa primjenu razvijenih postupaka na stjecanje kvalifikacija u području fizike i informacijsko-komunikacijske tehnologije, uz razvoj standarda kvalifikacija koji uključuje okrugle stolove i druge oblike savjetovanja s dionicima te pilot-program dodjele razvijenih kvalifikacija.

Ukupna vrijednost projekta je 536.497,20 eura, a Europska unija financira 73,72% ovog iznosa, odnosno 395.505,74 eura, u okviru IPA natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, s Agencijom za Strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao ugovaračkim tijelom.