Aktivnosti

U cilju uspješnog razvoja i bolje implementacije nacionalnog modela priznavanja prethodnog učenja (eng. RPL – recognition of prior learning), u sklopu projekta „Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost“ provedeno je opsežno istraživanje svjetskih praksi te sadašnjeg stanja u Hrvatskoj. Kao rezultat, prof. dr. sc. Mile Dželalija i mr.sc. Mislav Balković, uz pomoć projektnog tima i predstavnika raznih dionika, pripremili su studijsko izvješće pod naslovom „Priznavanje prethodnog učenja u EU kontekstu i na globalnoj razini“.

Očekuje se da će ovo istraživanje imati izravan pozitivan učinak na ciljnu skupinu koja obuhvaća kreatore politika, visoko obrazovanje i znanstvene ustanove, studentske udruge, profesionalne organizacije i organizacije poslodavaca, s obzirom na to da će povećati njihova znanja o RPL-u te razumijevanje RPL-a kao koncepta, što će pak dovesti do njegove bolje provedbe. Istraživanje bi široj javnosti i dionicima koji nisu izravno uključeni u projekt trebalo omogućiti dobivanje informacija o najboljim praksama RPL-a te utjecati na provedbu i stvaranje nacionalnog modela. Također, kao stručni analitički dokument trebalo bi poslužiti kao temelj za izradu materijala za širenje informacija korisnih u promicanju RPL-a u Hrvatskoj.