Aktivnosti

Fokus grupa na temu "Definiranje standarda zanimanja" u sklopu projekta "Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost" održana je 22.07.2014. u prostorijama Visoke škole za primijenjeno računarstvo. Na fokus grupi su sudjelovali stručnjaci iz gospodarstva u područjima obrade digitalnog sadržaja, programiranja i računalnih mreža.

Dekan visoke škole, mr.sc. Mislav Balković, je održao kratak uvodni govor u kojem se obratio prisutnima i zahvalio na vremenu koje su odvojili za ispunjavanje anketa i prisustvovanje fokus grupi. Nakon pozdrava i zahvala dekan je ukratko opisao projekt te objasnio metodologiju rada koristeći informacije dobivene anketiranjem ljudi iz svakog od sektora koji je dio projekta. U svrhu obrade podataka ankete za svako od područja je formirana grupa s voditeljem grupe koji je ujedno i voditelj katedre za konkretno područje na visokoj školi za primijenjeno računarstvo.

Svaka grupa je u posebnoj prostoriji nastavila s radom gdje su podaci obrađivani konstruktivno i argumentirano uz pomoć unaprijed pripremljenih materijala (sirovih podataka anketa i vizualno obrađene verzije) i voditelja koji su sudionike vodili kroz metodologiju rada.

Radnim grupama su prisustvovali i predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Na kraju analize podataka i rasprave na svakoj od grupa doneseni su nacrti s ključnim zanimanjima i kompetencijama koje bi trebale biti dio tih ključnih zanimanja. U nastavku je članovima svake grupe poslan e- mail s rezultatima analize ankete pojedinog standarda zanimanja kako bi se dodatno očitovali o rezultatima, dali još neku ideju ili završno mišljenje.

Nakon što su grupe završile s radom svi sudionici su otišli na druženje uz malu zakusku.