Aktivnosti

3.2. photo UNIST1Fokus grupe na temu "Definiranje standarda zanimanja" u sklopu projekta "Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost" održane su 22.07.2014. u prostorijama Visoke škole za primijenjeno računarstvo i 18. 8. 2014. na Sveučilištu u Splitu.

Na prvoj fokus grupi su sudjelovali stručnjaci iz gospodarstva u područjima obrade digitalnog sadržaja, programiranja i računalnih mreža. Dekan visoke škole, mr.sc. Mislav Balković, je održao kratak uvodni govor u kojem se obratio prisutnima i zahvalio na vremenu koje su odvojili za ispunjavanje anketa i prisustvovanje fokus grupi. Nakon pozdrava i zahvala dekan je ukratko opisao projekt te objasnio metodologiju rada koristeći informacije dobivene anketiranjem ljudi iz svakog od sektora koji je dio projekta. U svrhu obrade podataka ankete za svako od područja je formirana grupa s voditeljem grupe koji je ujedno i voditelj katedre za konkretno područje na visokoj školi za primijenjeno računarstvo.

Rezultati fokus grupe su izvješće, analiza potrebnih kompetencija u koju su uvršteni i rezultati on-line upitnika i istraživanja relevantnih strateških dokumenata te pripremna dokumentacija za standarde zanimanja.

Sličan format je imala i fokus grupa na Sveučilištu u Splitu, s prezentacijom prof. Mila Dželalije i prikupljanjem stavova poduzetnika o predloženim zanimanjima u području analitičke robotike i mehatronike: Dizajniranje i korištenje CNC strojeva, Dizajniranje senzora u prirodi, te Obrada materijala. Fokus grupa je ujedno poslužila i za planiranje šire suradnje lokalnih tvrtki i Sveučilišta, a više možete pročitati u izvješću. Analiza potrebnih kompetencija i prijedlozi standarda zanimanja će biti izrađeni tijekom rujna, nakon što se rezultati fokus grupe povežu sa rezultatima analize strateških dokumenata i on-line upitnika.