Aktivnosti

U ponedjeljak, 17.11. 2014. godine na Sveučilištu u Splitu (UNIST) je održana radionica za zaposlenike Sveučilišta koji će sudjelovati u provedbi priznavanja informalnog i neformalnog učenja namijenjenog dodjeli razvijenih djelomičnih kvalifikacija iz područja fizike. Nakon kratkog pregleda projektnih aktivnosti, prof. Mile Dželalija s UNIST je detaljno predstavio razvijene kvalifikacije i način na koje će se one dodjeljivati, ali i kako se one uklapaju u druge strateške ciljeve i projekte Sveučilišta, među ostalim i nedavno proglašen centar izvrsnosti kojeg je predstavila prof. Vlasta Bonačić-Koutecky. Sudionici su se složili da su razvijene kvalifikacije dragocjene jer uz pomoć opreme nabavljene kroz ovaj projekt osiguravaju studentima stjecanje i priznavanje vještina koje ih čine konkurentnijima na tržištu rada, a Sanja Mikačić s UNIST je sudionike upoznala i s Erasmus praksama kao obliku mobilnosti koji studenti često koriste u istu svrhu. Nakon toga je uslijedila rasprava o provedbenim smjernicama te načinu na koji procesi priznavanja informalno i neformalno stečenih ishoda učenja mogu biti prilagođeni i za priznavanje formalno stečenih ishoda učenja na drugim visokim učilištima ili drugim zemljama za koje ne postoji automatsko priznavanje.

Povodom radionice, u Slobodnoj Dalmaciji objavljen je članak o projektu

IMG 1 IMG 2 IMG 3 IMG 4