Aktivnosti

Predstavnici Sveučilišta u Splitu boravili su od 14. do 19. u rujna u Finskoj, gdje su posjetili Sveučilište Aalto koje im je detaljno predstavilo inovativne programe iz područja primijenjene fizike kao i načine na koje potiču suradnju studenata i Sveučilišta s gospodarstvom. Osim toga, delegacija Sveučilišta u Splitu je posjetila i Ured za obrazovanje Republike Finske kako bi se informirala o detaljima finskog obrazovnog sustava. Više o posjetu, uz detaljan opis inovativnih laboratorija i startupa Sveučilišta Aalto možete naći na ovoj poveznici.

Izvještaj o posjeti možete preuzeti ovdje.

slika finska