Aktivnosti

Projektni partneri, Sveučilište u Splitu i Visoko učilište Algebra, uspješno su priveli kraju ključnu projektu aktivnost, razvoj 6 standarda kvalifikacija i studijskih programa u području fizike i informacijsko-komunikacijske tehnologije. Radi se o inovativnim kvalifikacijama, kako po sadržaju koji predstavlja recentno nastala zanimanja, tako i po činjenici da su kvalifikacije djelomične, što je novost koju je uveo Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO). Isto tako je inovativan i način dodjele ovih kvalifikacija – umjesto klasičnim (kratkim, jer se radi o djelomičnoj kvalifikaciji) studijskim programom, one se dodjeljuju RPL-om priznavanja prethodnog učenja (Recognition of Prior Learning – priznavanje prethodnog učenja) tj. priznavanjem informalnog i neformalnog učenja. Drugim riječima, kandidati za dodjelu ovih kvalifikacija ne moraju odslušati nikakva predavanja i sl. na visokom učilištu, nego se očekuje da potrebna znanja i vještine steknu ili informalno (samostalnim radom, na poslu i sl.) ili neformalno (raznim tečajevima i obrazovnim programima koji nisu akreditirani kao dio formalnog obrazovanja). 'Studijski programi' tako zapravo predstavljaju opis vrednovanja koje kandidati moraju proći da bi stekli kvalifikaciju, a usluga koju uz to dobivaju od visokog učilišta je usmjeravanje i podrška u pripremi za vrednovanje i samo-vrednovanju. Taj je proces u sklopu projekta i pilotiran za 50-ak kandidata, a kao pilot provedba vrednovanja informalnog i neformalnog učenja koje će postati dijelom procesa unutar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Dok se programi vrednovanja temelje na općenitim uvidima u način na koji proces vrednovanja i priznavanja formalnog i informalnog učenja funkcionira u Europi i svijetu i treba funkcionirati u Hrvatskoj, standardi zanimanja pa onda i standardi kvalifikacija se temelje na detaljnoj analizi potreba tržišta rada, ali i europskih i svjetskih trendova za koje se očekuje da tek zažive u Hrvatskoj. Razvijeni standardi zanimanja i kvalifikacija kao i studijski programi su dostupni ovdje, pri čemu se radi o nacrtima koji trebaju proći postupak odobrenja kako bi bili uvršteni u odgovarajuće Registre Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.