Smart Search

Vanjsku evaluaciju projekta proveo je tim konzultantske kuće Razbor d.o.o. u razdoblju od siječnja do ožujka 2015. Prema ključnim nalazima, projekt je uspio ostvariti većinu planiranih rezultata. Pripadnici ciljanih skupina posebno su istaknuli kvalitetu i važnost dva ključna rezultata, publikaciju studije o neformalnom i informalnom učenju (RPL) u kontekstu Europske unije i na svjetskoj razini te smjernica i postupaka za priznavanje i vrednovanje neformalnog učenja. Učinci projekta najsnažniji su kad je riječ o donositeljima odluka u sektoru visokog obrazovanja budući da im je projekt ponudio nove instrumente za razvoj politika. Institucije visokog obrazovanja dobile su niz alata za RPL, no još uvijek nisu ostvareni zakonski preduvjeti neophodni za njihovu primjenu, a pojedini će zahtijevati dodatnu izgradnju kapaciteta. Cijeli tekst evaluacijskog izvješća nalazi se ovdje.